EMM HỘI AN

Công ty chúng tôi đã hoàn thiện dự án “Cải tạo xây dựng và thi công trang trí nội thất công trình khách sạn Emm Hội An” cho Khách sạn Emm Hội An.

AQUA CENTRAL

Công ty cổ phần tháp nước Hà Nội cũng đã rất hài lòng với công ty HQC trong việc cung cấp, lắp đặt hoàn thiện đồ gỗ nội thất cho Quý công ty


CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Với nhiều năm kinh nghiệm công ty chúng tôi đã hoàn thành công trình “Thi công lắp đặt trang thiết bị nội thất và công cụ dụng cụ cho văn phòng làm việc phục vụ giao dịch của BSR tại Hà Nội” cho Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

1
Bạn cần hỗ trợ?