1
2

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Dự án: Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng công nghệ biến tần vào NMLD Dung Quất
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn

- Xây dựng cơ bản

- Nội thất

- Hạng mục khác, thiết bị

- Hệ thống cơ điện

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

1
Bạn cần hỗ trợ?