logo

Dự án tiêu biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

ĐỊA ĐIỂM:

HỢP ĐỒNG:

THỜI GIAN HOÀN THÀNH:

LOẠI HÌNH DỰ ÁN:

QUY MÔ:

- Xây dựng cơ bản

- Nội thất

- Hạng mục khác, thiết bị

- Hệ thống cơ điện

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

1
Bạn cần hỗ trợ?