logo

Dự án tiêu biểu

EMM HỘI AN

ĐỊA ĐIỂM:

HỢP ĐỒNG: Cung cấp và lắp đặt nội thất công trình khách sạn EMM Hội An

THỜI GIAN HOÀN THÀNH:

LOẠI HÌNH DỰ ÁN:

QUY MÔ:

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

1
Bạn cần hỗ trợ?