1
2
3

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ (PTSC)

Dự án:

 Thi công cung cấp, lắp đặt nội thất văn phòng.

 Cung cấp hệ thống Telephone - CTTV - SCADA

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC.

- Thi công lắp đặt nội thất văn phòng

- Hệ thống M&E.

1
Bạn cần hỗ trợ?