logo

Dự án tiêu biểu

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ (PTSC)

ĐỊA ĐIỂM:

HỢP ĐỒNG:

THỜI GIAN HOÀN THÀNH:

LOẠI HÌNH DỰ ÁN:

QUY MÔ:

- Thi công lắp đặt nội thất văn phòng

- Hệ thống M&E.

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

1
Bạn cần hỗ trợ?