THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Kỹ sư Tin học: 10 người ( Trong đó cần 05 Kỹ sư Điện tử đã có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên); Nhân viên Kế toán: 03 người


TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN (CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỆN NẶNG)

Tuyển dụng kỹ sư điện (chuyên ngành hệ thống điện, điện nặng)

1
Bạn cần hỗ trợ?