1
2
3
4
5
6
7

TỔNG CỤC CẢNH SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ HỖ TRỢ TƯ PHÁP

Dự án: Cung cấp thiết bị phần cứng và mạng nội bộ cho các đơn vị trại giam, cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng.

Chủ đầu tư: Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

- Máy tính để bàn.

- Máy tính xách tay.

- Máy in.

- Hệ thống mạng máy tính, máy in.

1
Bạn cần hỗ trợ?