1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI

Dự án: Lắp đặt hệ thống cơ điện, thi công nội thất cho toàn bộ mạng lưới.

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) 

- Sửa chữa cải tạo, xây dựng.

- Hoàn thiện nội thất.

- Hệ thống cơ điện.

- Hệ thống điện nhẹ.

- Điều chỉnh hệ thống phòng cháy chữa cháy.

1
Bạn cần hỗ trợ?