1
2
3
4
5
6

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Dự án: Cung cấp lắp đặt hệ thống hạ tầng Trung tâm dữ liệu và mạng tin học nội bộ.

Chủ đầu tư: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Hệ thống tủ Server - network.

- Hệ thống phân phối điện.

- Hệ thống lưu điện.

- Hệ thống điều hòa chính xác và điều hòa dân dụng.

- Hệ thống điều khiển truy nhập vào/ ra.

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Hệ thống cắt sét, thoát sét.

- Hệ thống giám sát và quản trị tập trung.

- Hệ thống KVM Switch.

1
Bạn cần hỗ trợ?