1
2
3
4
5
6
7
8
9

SỞ CẢNH SÁT PCCC TP. HCM

Dự án

 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trạm biến áp, máy phát điện dự phòng.

 Cung cấp, lắp đặt thang máy nhà làm việc chính và nhà làm việc phòng cảnh sát PCC Quận 1.
Chủ đầu tư: Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP. HCM.

- Cung cấp lắp đặt thang máy MITSUBISHI.

- Lắp đặt phần tuyến cáp ngầm.

- Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm biến áp, máy phát điện.

- Xây dựng trạm biến áp

- Hệ thống chiếu sáng trạm biến áp.

- Máy phát điện dự phòng.

- Phần hạ thế.

- Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?