1
2
3

HANMI FLEXIBLE VINA

Dự án: Thi công hệ thống cấp thoát nước, trạm bơm, hệ thống PCCC
Chủ đầu tư: Nhà máy Hanmi Flexible Vina – Hàn Quốc

1
Bạn cần hỗ trợ?