1
2

DỰ ÁN 30A LÝ THƯỜNG KIỆT

Dự án: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước trong và ngoài nhà.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu.

1
Bạn cần hỗ trợ?