1
2
3
4

DONGYANG

Dự án: Cung cấp và lắp đặt bình tích khí và thi công đường ống khí nén, lắp đặt đường ống hơi và thiết bị Boiler, lắp đặt đường ống và máy LPG, lắp đặt đường ống và thiết bị PCW & CHW
Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng Seogwoo – Hàn Quốc

1
Bạn cần hỗ trợ?