1
2

ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Dự án: Cung cấp lắp đặt biến tần cho các nhà máy nhiệt điện PV Power

Chủ đầu tư: Công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam

1
Bạn cần hỗ trợ?