1
2
3
4
5
6
7
8

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HOÁ DẦU BÌNH SƠN HÀ NỘI

Dự án:

 Thi công, lắp đặt trang thiết bị nội thất và công cụ dụng cụ cho văn phòng làm việc phục vụ giao dịch của BSR tại Hà Nội.

 Cung cấp, lắp đặt hệ thống biến tần tại nhà máy lọc dầu dung quất phục vụ tiết kiệm năng lượng.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn

- Xây dựng cơ bản.

- Hoàn thiện nội thất.

- Các hạng mục khác, các thiết bị.

- Hệ thống cơ điện.

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

1
Bạn cần hỗ trợ?