1
2
3
4

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGHUYÊN

Dự án:

 Xây lắp và lắp đặt thiết bị đi kèm công trình Nhà điều trị nội trú N3

 Mua sắm và lắp đặt thiết bị xây lắp còn lại thuộc hạng mục Nhà kỹ thuật nghiệp vụ

 Xây lắp và lắp đặt thiết bị đi kèm công trình Hệ thống khí y tế. 

Chủ đầu tư: Sở y tế Đắk Lắk.

1
Bạn cần hỗ trợ?