1

TỔNG CỤC THUẾ

Dự án: Mua sắm máy in và dịch vụ triển khai cơ quan tổng cục thuế (phía bắc và đại diện phí nam và 63 cục thuế).
Chủ đầu tư: Tổng cục thuế.

- Máy in laser.

1
Bạn cần hỗ trợ?