1
2

BỘ CÔNG AN

Dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera giám sát cho trung tâm chỉ huy Bộ Công An.
Chủ đầu tư: Bộ công an.

1
Bạn cần hỗ trợ?